beczka amontillada, Język Polski - Lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie
Utwór opracowany został w ramach projektu
przez
EDGAR ALLAN POE
Beczka Amontillada
ł. ł ś
Tysiące krzywd, zadanych mi przez Fortunata, zniosłem cierpliwej, niźli to było w mej
Zemsta, Kara
mocy, lecz gdy doszło do zniewagi, poprzysiągłem sobie zemstę. Wy wszakże, którzy
dobrze znacie mój charakter, nie pomyślicie chyba, że się zdradziłem choćby jedną po-
gróżką. Prędzej, później pomsta nadejść musiała — było to postanowienie, które zapa-
dło ostatecznie. Sama jednak doskonałość powziętego pomysłu wykluczała wszelką myśl
o narażeniu go na niebezpieczeństwo. Winienem był nie tylko ukarać, lecz ukarać bez-
karnie. Nie wytępi obelgi ta kara, która tępiciela dosięga. Nie wytępi i wówczas, gdy
pomstujący¹ zaniedba odsłonięcia swej osoby przed tym, kto go zelżył.
Niechże będzie wiadomo, że ani słowem, ani czynem nie przysporzyłem Fortunato-
wi najmniejszego powodu do powątpiewania o mojej życzliwości. I nadal, jak dawniej,
uśmiechałem się doń — twarz w twarz — on zaś nie domyślał się, że uśmiech mój obecny
jest jeno wynikiem zadumy o jego znicestwieniu.
Miał on jedną słabą stronę — ów Fortunato, który jednak pod każdym innym wzglę-
Wino
dem budził szacunek, a nawet postrach. Otaczał siebie sławą znawcy win. Wśród Wło-
chów rzadko który posiada rzetelny pęd do znawstwa. Ich entuzjazm jest najczęściej za-
pożyczony, przystosowany do czasu i do potrzeby; jest on — czynnością szarlatańską,
gwoli łudzenia angielskich i austriackich milionerów.
W dziedzinie malarstwa i wyczucia kamieni drogocennych był Fortunato, jak przy-
stało jego współziomkom — szarlatanem, lecz w sprawach oceny starych win posiadał
rzetelność. I ja pod tym względem nie odbiegałem odeń zasadniczo. Sam osobiście wielce
byłem świadom rodzimych win włoskich i korzystałem z każdej sposobności, aby naby-
wać ich pod dostatkiem. Pewnego wieczoru, o zmierzchu, w najgorętszej chwili karna-
wałowych opętań, spotkałem mego druha. Powitał nie z niezmierną serdecznością, gdyż
podpił sobie obficie. Był mój gagatek w przebraniu. Wdział na siebie szatę obcisłą, której
jedna połowa różniła się od drugiej, a głowę nakrył stożkowatym kołpakiem z brzęka-
dłami. Taką radością przejął mnie jego widok, że pomyślałem, iż nie zaniecham uścisnąć
mu dłoni.
Rzekłem doń: — Bracie Fortunato, dobrze, że cię spotykam. Jakże wspaniale dziś
Wino
wyglądasz! — Ale właśnie otrzymałem beczkę Amontillada, a w każdym razie — wina,
którego mi pod tą nazwą dostarczono, i jestem pełen wątpliwości.
— Jak to? — zawołał — Amontillada? Beczkę? Nie wierzę! I na domiar w środku
karnawału!
— Jestem pełen wątpliwości — odrzekłem — a byłem tyle głupi, że opłaciłem całą
wartość Amontillada bez porozumienia się z tobą. Nie mogłem cię znaleźć, a bałem się,
że stracę tymczasem sposobność.
— Amontillado!
— Jestem pełen wątpliwości.
— Amontillado!
— I chcę je wyjaśnić.
— Amontillado!
¹
omtc
— właściwie: mszczący się, mściciel.
 — Ponieważ jesteś do kogoś zproszony, więc poszukam Luchesiego. Posiada on do-
skonały węch probierczy. Od niego się dowiem…
— Niezdolen jest Luchesi odróżnić Amontillada od xeresu.
— A mimo to są głupcy, którzy twierdzą, że zmysłom smaku tobie dorównywa.
— A wiec w drogę!
— Dokąd?
— Do twoich piwnic.
— Nie, mój drogi! Nie chcę nadużywć twej dobroci. Domyślam sie, że masz jakieś
zaproszenie. Luchesi…
— Nie jestem nigdzie zaproszony. Dalej więc!
— Nie, mój drogi! Nie idzie mi o zaproszenie, lecz o ziąb okrutny, którego, jak
zauważyłem, doznajesz. Piwnice są wilgotne nie do zniesienia, są tam całe pokosty saletry.
— Drobnostka! Chodźmy! Chłód nic nie znaczy. Amontillado! Oszukano ciebie! A co
się tyczy Luchesiego — ten nie potrafi odróżnić xeresu od Amontillada.
To mówiąc, Fortunato chwycił mnie za rękę. Wdziałem maskę z czarnego jedwabiu i,
starannie otulony plszczem, nie przeciwiłem mu sie, gdy wlókł mnie do mego pałacu.
Służby w domu nie było. Zaprzepaściła się kędyś w celu uczczenia stosowną pohulanką
czasu, który się nadarzał. Oznajmiłem służbie, że nie wrócę do domu przed ranem, i dałem
rozkaz wyraźny, aby nikt się z domu nie wydalał. Wiedziałem, iz ten rozkaz wystarczy,
aby wszystka służba — do ostatniego człowieka natychmiast wyległa gromadnie z domu
w chwili, gdy stopę na progu postawię.
Dobyłem dwu pochodni z kandelabrów, jedną z nich wręczyłem Fortunatowi i skie-
rowałem go uprzejmie poprzez szeregi komnat aż do przedsionka, który prowadził do
podziemi.
Poprzedziłem go na długich a krętych schodach i, odwracając się ku niemu, dora-
dzałem baczności usilnej. Dobrnęliśmy nareszcie do ostatnich stopni i stanęliśmy jedno-
cześnie na wilgotnej glebie katakumb Montresorsów. Chwiejne były kroki mego druha,
brzękadła na jego kołpaku grzechotały przy każdym stąpnięciu.
— A baryła Amontillada? — zapytał.
Choroba
— Dalej! — odrzekłem. — Przyjrzyj się jednak tym białym wzorzystościom, które
skrzą się na murach podziemi.
Odwrócił się ku mnie i zajrzał mi w oczy dwiema szklistymi gałami, z których się
sączyła wilgoć pijackich przełzawień.
— Saletra? — spytał po chwili.
— Odkąd to dostałeś tego kaszlu?
— Kche, kche! kche! — kche! kche! kche! — kche! kche! — kche! kche!
Biedaczysko przez kilka minut nie mógł się zdobyć na odpowiedź.
— To nic! — odrzekł nareszcie.
— Nuże! — zawołałem stanowczo. — Uchodźmy stąd precz! Zdrowie twoje jest
cenne. Jesteś bogaty, otoczony czcią, podziwem i miłością. Jesteś szczęśliwy jako ja —
niegdyś byłem. Jesteś człowiekiem, którego brak — da się we znaki. Co innego — ja
i moja osoba. Precz stąd, uchodźmy! Wpadniesz w chorobę. Mam zresztą Luchesiego…
— Dość! — zawołał — kaszel to — głupstwo! Nie pozbawi mię życia! Nie zemrę od
Wino
kataru.
— Bez wątpienia, bez wątpienia — odrzekłem — i właściwie anim chciał niepoko-
ić cię po próżnicy — lecz winieneś mieć się na baczności. Jeden łyk tej oto małmazji²
zapobiegnie przeziębieniu.
Ująłem właśnie jednej butli długiemu rzędowi poległych na ziemi współtowarzyszek
i nadłamałem jej gardziel.
— Pij! — rzekłem, podając mu wino.
Podźwignął butlę do ust, zerkając na mnie pobrzeżem ślepia. Zwlekał przez chwilę,
skłonił mi się przyjaźnie (brzękadła zadzwoniły) i rzekł:
— Piję za umarłych, którzy wokół nas zażywają spoczynku!
— A ja — za twoje długie życie!
Szlachcic
²
mamaza
(daw.) — ogólne określenie odnoszące się do słodkiego wina; pierwotnie nazwa ciemnych, aro-
matycznych win produkowanych w okolicach miasta Malvasia na Peloponezie.
  
Beczka Amontillada

Wziął mnie znowu pod rękę i szliśmy nadal.
— Te podziemia — zauważył — są nazbyt obszerne.
— Rodzina Montresorsów — odrzekłem — wielka była i liczna.
— Zapomniałem twego herbu.
— Olbrzymia stopa złota na lazurowym polu. Stopa miażdży pełzającą żmiję, której
kły grążą się w pięcie.
— A godło?

emo me imne laceit
³.
— Przepysznie! — zawołał.
Wino skrzyło się w jego ślepiach, a brzękadła podzwaniały. I moim myślom małmazja
dostarczyła zagrzewku.
Poprzez wały zrzeszonych kości, przerywanych beczkami i butlami wina, dotarliśmy
Piwnica
do ostatnich głębi katakumb.
Zatrzymałem się znowu i pozwoliłem sobie tym razem pochwycić Fortunata za ramię
powyżej łokcia.
— Saletra! — rzekłem. — Uważ, jak to narasta! Na kształt mchu zwisa wzdłuż skle-
pień. Znajdujemy się pod łożyskiem rzecznym. Skroplona wilgoć sączy się poprzez ko-
ściotrupy. Nuże, póki czas jeszcze — uchodźmy! Twój kaszel…
— To — głupstwo! — odrzekł w odpowiedzi. — Idźmy dalej! Lecz — przede wszyst-
kim — jeszcze łyk małmazji.
Ukręciłem łba butelczynie wina
ae
i wyciągnąłem ją ku niemu. Opróżnił ją jednym
tchem. Ślepia jego zapłonęły ogniem trawiącym. Zaczął chichotać i podrzucił butelkę
w powietrze ruchem, którego znaczenia pochwycić nie mogłem. Przyglądałem mu się —
zdziwiony. Powtórzył ów ruch — ruch pocieszny.
— Nie rozumiesz? — zapytał.
— Nie! — odrzekłem.
— Nie jesteś tedy bratem loży?
— Co?
— Nie jesteś wolnomularzem.
— Jestem, jestem! — zawołałem. — Jestem, jestem!
— Ty? To niemożliwe! Ty — wolnomularzem?
— Tak, wolnomularzem — odpowiedziałem.
— Znak! — zawołał.
— Oto jest — odrzekłem, wyciągając kielnię z przegubów mego płaszcza.
— Żartujesz chyba! — zawołał, cofając się o kilka kroków. — Chodźmy jednak do
Amontillada.
— Dobrze — rzekłem, ukrywając narzędzie pod płaszczem i podając mu znowu ra-
mię. Wsparł się na nim ociężale.
Szliśmy dalej w pogoni za Amontilladem. Przesunęliśmy się pod szeregiem bardzo
niskich sklepień. Zeszliśmy w dół. Uczyniliśmy kilka kroków i, schodząc w dół jeszcze,
dotarliśmy do głębokiego grobowca, w którego zaduchu pochodnie nasze purpurowiały
raczej, niźli płonęły. W samej głębi tego grobowca widniał inny, mniej obszerny. Mury
jego przesłonięte były szczątkami ludzkimi, spiętrzonymi w podziemiach ponad nami,
na kształt wielkich katakumb Paryża. Jeszcze trzy inne ściany owego wtórego grobowca
w ten sam sposób były przystrojone. Od czwartej ściany kości były odrzucone i leżały
bezładnie na ziemi, tworząc w jednym miejscu szaniec dość wysoki. W murze, obnażo-
nym w ten sposób dzięki odsunięciu kości, postrzegliśmy jeszcze jedną wnękę głębokości
około stóp czterech, szerokości — trzech, zaś wysokości — sześciu lub siedmiu. Nie była
— zda się, zbudowana dla jakiegoś wyłącznego celu, jeno po prostu stanowiła przerwę
pomiędzy dwoma olbrzymimi słupami, dźwigającymi sklepienie katakumb, i wspierała
się na jednym z tych szczelnie granitowych murów, które dopełniały całości.
Na próżno Fortunato, podnosząc wątłą pochodnię, silił się zgruntować głąb wnęki.
Schorzały płomień nie pozwolił nam dojrzeć krańca.
— Naprzód — rzekłem — tam właśnie tkwi Amontillado! Co się zaś tyczy Luche-
siego…
³
emo me imne laceit
(łac.) — nikt mnie nie obrazi bezkarnie.
  
Beczka Amontillada

— To — nieuk! — przerwał mi mój przyjaciel, wyprzedzając mnie i idąc na przełaj,
podczas gdy kroczyłem za nim w ślady.
W okamgnieniu dotarł do końca wnęki i, stwierdziwszy, że ściana skalna wzbrania
mu dalszych kroków, znieruchomiał w osłupieniu. W chwilę potem — przykułem go
do granitów. W ścianie tkwiły dwie kluby⁴ żelazne, jedna od drugiej mniej więcej na
dwie stopy w linii poziomej odległa. Na jednej z nich wisiał łańcuch zwięzły, a na drugiej
— kłódka. Okolenie łańcuchem kibici Fortunata i obezwładnienie jego osoby — było
dziełem kilku sekund. Zbyt był zdziwiony, aby się przeciwić. Wyjąłem klucz i wycofałem
się z wnęki wstecz o kilka kroków.
— Przesuń dłonią po murze — rzekłem — nie możesz nie wyczuć saletry. W istocie
— jest bardzo wilgotno. Pozwól mi raz jeszcze cię
aa
, abyś opuścił to miejsce. Nie?
A więc stanowczo muszę cię porzucić. Lecz wprzódy okażę ci wszelkie względy, na jakie
mię stać.
— Amontillado! — zawołał mój druh, który dotąd jeszcze nie otrząsnął się ze zdzi-
wienia.
— Masz słuszność — odrzekłem — Amontillado.
Wymawiając właśnie te słowa, zakrzątnąłem się dokoła stosu kości, o którym już
wspominałem. Odgarniając je na ubocze, odsłoniłem sporą ilość szczerku⁵ i zaprawy wa-
piennej. Z pomocą tych przedmiotów oraz mojej kielni począłem pilnie zamurowywać
wnijście do wnęki.
Zaledwom stanął u pierwszych podwalin mej pracy wolnomularskiej, postrzegłem, że
wino znacznie wywietrzało z głowy Fortunata.
Pierwszą poznaką trafności mego postrzeżenia był okrzyk głuchy. Jęk, który się z głębi
wnęki wydobył.
an tak nie kzcz
!
Po czym nastąpiło długie, uporczywe milczenie, utwierdziłem drugi pokład kamieni,
potem — trzeci, potem — czwarty. Wówczas posłyszałem dźwięki tańczących wstrząsów
łańcuchem. Zgiełk trwał przez minut kilka i w ciągu tych minut dla tym łacniejszego
upojenia — poniechałem pracy i przykucnąłem na kościach. Wreszcie, gdy łoskot ucichł,
zabrałem się ponownie do kielni, bez przerwy dokonałem piątego, szóstego i siódmego
pokładu‥ Mur właśnie dosięgał niemal mej piersi. Uczyniłem jedną jeszcze przerwę i,
wznosząc pochodnię ponad obmurowanie, rzuciłem kilka nadwątlonych promieni na żywą
zawartość muru.
Szereg tęgich krzyków, krzyków przenikliwych, wybuchnął nagle z gardzieli uwię-
zionej postaci — i, że tak powiem, wstecz mię przemocą odrzucił. Wahałem się przez
chwilę — dreszcz mię przejął. Obnażyłem szpadę i jąłem nią wnękę na wskroś pusto-
szyć… Chwila wszakże zastanowienia wystarczyła, abym się uspokoił.
Położyłem dłoń na litym murze podziemi i wróciła mi pewność całkowita. Zbliżyłem
się do muru. Wynalazłem odpowiedź zwrotną na wycia mego ptaszka. Stowarzyszyłem się
z nimi echem i wtórem — prześcignąłem je w rozmiarach i napięciach. Oto — na jaki
wpadłem pomysł — i krzykacz — zamilkł.
Była północ — i trud mój dobiegał do końca. Dopełniłem ósmego, dziewiątego
i dziesiątego pokładu. Wykończyłem część jedenastego i ostatniego. Pozostało mi —
przystosowanie i zasklepienie jednego tylko kamienia. Podźwignąłem go z wysiłkiem —
i umieściłem mniej więcej na stanowisku upatrzonym. Lecz w tej właśnie chwili z wnęki
wybuchł śmiech zdławiony, na którego dźwięk włosy stanęły mi na głowie. W ślad za
owym śmiechem zabrzmiał głos smutny, w którym zaledwo poznałem głos szlachetnego
Fortunata. Głos brzmiał:
— Cha, cha, cha! — He, he! Doprawdy, wcale dobry figiel! Wyśmienita krotofila!
Będziemyż się z niej śmieli do rozpuku — w pałacu — he, he! — z tego winka bożego
— he, he, he!
— Z Amontillada! — rzekłem.
— He, he! — He, he! Tak, z Amontillada. Lecz — czyśmy się nie zapóźnili? A nuż
wyczekują nas w pałacu signora Fortunato i inni?… Pójdźmy więc.
— A tak — rzekłem — pójdźmy więc.

kla
— daw. narzędzie tortur.

zczek
— piasek gliniasty; tu zapewne na zasadzie metonimii oznacza cegły.
  
Beczka Amontillada

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed